default_mobilelogo

Uwaga !!!

Wszystkich uczestników projektu "Jestem Europejczykiem - znam języki obce" informujemy, iż od dnia 01.09.2016r. zmianie uległo brzmienie "Oświadczenia uczestnika projektu" podpisywane na etapie podpisywania Umowy na świadczenie usług szkoleniowych. 

Zmieniono brzmienie:

 

a) treści punktu 1 oświadczenia uczestnika projektu dotycząca administratora danych osobowych, a mianowicie mówi ona że administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister Rozwoju, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

 

b) treści punktu 4 oświadczenia uczestnika projektu mówiąca iż dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt: stowarzyszenie Nasza Wielkopolska, ul. Głogowska 64/7, 60-740 Poznań oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu: Polskie Centrum Edukacji i Analiz Ordo Sp. z o.o., ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+

 

c)został usunięty punkt 8 oświadczenia uczestnika projektu mówiący iż w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnią Państwo dane dotyczące statusu na rynku pracy

Aktualna treść oświadczenia dostepna jest w zakładce do pobrania oraz poniżej.

 

 

 

 

Jestem Europejczykiem - znam języki obce

nr RPWP.08.02.00-30-0170/15 

 

Od dnia 01.02.2016 r. stowarzyszenie Nasza Wielkopolska w partnerstwie z Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO" Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Jestem europejczykiem –znam języki obce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projektu słuzyć ma podniesieniu kompetencji językowych 420 osób zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa wielkopolskiego. Celem głównym projektu jest dostosowanie do dnia 31.01.2018 r. kompetencji przez podniesienie o 1 poziom znajmości języka angielskiego lub niemieckiego praz 208 kobiet i 170 mężczyzn i uzyskane przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej. W ramach projektu przeprowadzane są bezpłatne szkolenia z języka angielskiego oraz niemieckiego na poziomach od A1 do B2. Szkolenia skierowane są zarówno do osób bezrobotnych, pracujących jak i biernych zawodowo. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu językowego uczestników o co najmniej jeden poziom. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy przystąpią do egzaminów z języka angielskiego (TOEIC) oraz z języka niemieckiego (WIDAF).

 

 

Harmonogramy zajęć językowych z podziałem na grupy

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć. Informujemy, że z przyczyn losowych niektóre z zajęć mogą ulec przesunięciu o czym zostaniecie Państwo informowani telefonicznie. Zmiany w harmonogramach będą również niezwłocznie zamieszczane na stronie.